Bijeenkomsten

DE INTRODUCTIECURSUS DINSDAGMIDDAG

Tijdens de introductiecursus Zenmeditatie wordt op een aangename manier aandacht besteed aan de meest belangrijke aspecten van zazen:

  • houding,
  • adem,
  • concentratie,
  • aandacht en
  • wat heeft Zenmeditatie je te bieden in het leven en handelen van alledag

Hoewel Zenmeditatie in wezen niet moeilijk is, zijn de juiste aanwijzingen belangrijk voor wie weinig of geen ervaring heeft met mediteren op de wijze van Zen. Om de basis van deze meditatieve discipline te beheersen, gaan we deze stap voor stap leren toe te passen in de praktijk.

DOORGAANDE GROEP op DINSDAGAVOND, WOENSDAGAVOND OF VRIJDAGOCHTEND.

Het verloop van elke bijeenkomst is doorgaans als volgt: de deur is open 15 minuten voor aanvang van de les. Zodra iedereen er is, gaan we staand ontspannings- en adem- oefeningen doen in beweging. Nadat we met elkaar een sutra hebben gereciteerd, volgen er twee zitperiodes van 25 minuten in stilte, afgewisseld door loopmeditatie. Daarna wordt er thee gedronken, ook in stilte. Tenslotte leest Wien een Zen-tekst voor en is er vaak gelegenheid tot het stellen van vragen.

Elke groep staat zowel voor beginners open als voor meer ervaren, doorgaande Zenstudenten.

Start : ademen en ontspanning

WANNEER WELKE BIJEENKOMST: 

DOORGAANDE GROEPEN :

DINSDAGAVOND 20.00 : 3 sept. t/m 5 nov. 8 ( 10 x ) WOENSDAGAVOND 20.00 : 4 sept. t/m 6 nov. ( 10 x ) VRIJDAGOCHTEND 9.30 : 6 sept. t/m 8 nov. ( 10 x ) De deur is altijd een kwartier van tevoren open.

INSCHRIJVEN : Graag het cursusbedrag ad 79 Euro voor tien bijeenkomsten te voldoen vóór aanvang van de cursus, op bankrekening NL 37 INGB 00 028.67.547 t.n.v. B. Venhuizen te Arnhem o.v.v. datum aanvang en keuze van de cursus. Contant kan ook, betaling is inschrijving.

Meditatiematten, -kussens en -bankjes zijn aanwezig in de Zendo. Het is raadzaam makkelijk zittende kleding en schone sokken aan te hebben.

Informatie en aanmelding
Wien Venhuizen
Sint Marten 83
6821 BT Arnhem
Tel. 026 – 38 947 83
Email : info@zenarnhem.nl