Welkom

Zen is een totale confrontatie met jezelf.
Dat is het wonder van deze oefening,
van het ademtellen, het theedrinken, het lopen en reciteren,
het confronteert je met jezelf, niet met de ander of het andere.

                  Jiun Hogen Roshi

zendo kussens

Zen is een afdaling in het hart van de levende werkelijkheid. Het is een praktische weg naar het ervaren van onze oorspronkelijke eenheid van lichaam en geest, waardoor we ons beter kunnen leren ontspannen, concentreren en in roerige tijden het evenwicht bewaren. De training is in het begin niet altijd even makkelijk: waar het in het dagelijks bestaan gewoon is om dingen buiten onszelf te zoeken, vraagt Zen de bereidheid om onder ogen te zien wat er zich aan onrust in je binnenste afspeelt.

Wanneer we in stilte tot onszelf komen, op de plaats waar we ons toestaan om niet te weten, te willen of te moeten, verliezen beperkende gewoontes vanzelf aan kracht. Is Zen nog meer dan stilzitten? Jazeker! Uitgangspunt van de training bij Zendo Ikiro is een alledaagse levenswijze, geworteld in de eeuwenoude praktijk van het Boeddhisme.

Maar hoeveel tijd we ook besteden aan het praten over de smaak van een appel… we proeven de appel pas echt wanneer we erin bijten. In de cursus wordt aandacht besteed aan de oefening van het zitten met een rechte rug. Ook de elementaire beginselen van de Zenboeddhistische filosofie, ethiek en geschiedenis komen aan de orde, om te beginnen met de wens :

MOGEN ALLE LEVENDE WEZENS VRIJ ZIJN VAN LIJDEN!