Welkom

zendo kussens

Zen is een praktische weg naar het ervaren van onze ware natuur, waardoor we ons beter kunnen leren ontspannen, concentreren en in roerige tijden het evenwicht bewaren.

Waar we in het dagelijks bestaan gewend zijn om dingen buiten onszelf te zoeken, vraagt Zen de bereidheid om onder ogen te zien wat er zich aan onrust in je binnenste afspeelt.

Wanneer we in stilte tot onszelf komen, op de plaats waar we ons toestaan om niet te weten, te willen of te moeten, verliezen beperkende gewoontes vanzelf aan kracht. Is Zen nog meer dan rustig samenzijn in de Zendo ? Jazeker! Het uitgangspunt van de training hier is een alledaagse levenswijze, geworteld in de eeuwenoude praktijk van het Zen-Boeddhisme.

En ja – hoeveel tijd we ook besteden aan het praten over de smaak van een appel… we proeven de appel pas echt wanneer we erin bijten. In de cursus wordt aandacht besteed aan het lichamelijke van de beoefening, houding en ademen. Ook de elementaire beginselen van de Zenboeddhistische filosofie, ethiek en geschiedenis komen aan de orde, om te beginnen met de wens :

MOGEN ALLE LEVENDE WEZENS VRIJ ZIJN VAN LIJDEN!