Welkom

“Zen is een totale confrontatie met jezelf. Dat is het wonder van deze oefening, van het ademtellen, het theedrinken, het lopen en reciteren, het confronteert je met jezelf, niet met de ander of het andere.” Jiun Hogen Roshi.

zendo kussens

Zen is een praktische weg naar het ervaren van onze ware natuur, waardoor we ons beter kunnen leren ontspannen, concentreren en in roerige tijden het evenwicht bewaren.

Wanneer we in stilte tot onszelf komen, op de plaats waar we ons toestaan om niet te weten, te willen of te moeten, verliezen beperkende gewoontes vanzelf aan kracht. Dit geeft vrijheid in het leven van alledag. En ja – hoeveel tijd we ook besteden aan het praten over de smaak van een appel… we proeven de appel pas echt wanneer we erin bijten. Dus : waag de sprong en kom gerust een keer bij de proefles meedoen. Wat is onze diepste wens ? Jawel :

MOGEN ALLE LEVENDE WEZENS VRIJ ZIJN VAN LIJDEN!